Asiakastarinat

Käyttäjälähtöinen konseptointi tukee investointia toimitilojen uudistamiseen

Asiakkaamme toimitilat ovat läpikäyneet vuosikymmenten varrella suuren muutoksen teurastamosta toimistotiloiksi. Tilat eivät useista remonteista huolimatta enää palvele käyttäjiensä ja murroksessa olevan työelämän tarpeita. Käyttäjälähtöinen selvityshankkeemme tarjosi suunnitteluohjurit ja budjettilaskelmat kolmeen eri suunnitteluvaihtoehtoon.

Vuosi: 2022
Palvelu: Arkkitehtisuunnittelu, käyttäjälähtöinen suunnittelu

Teurastamosta toimistoksi

Asiakkaan tilat ovat alun perin toimineet teurastamona ja niitä on remontoitu vuosien varrella useamman kerran. 1990-luvulla tehdyn remontin jälkeen rakennukseen on lisätty myös laajennusosa. Useista remonteista huolimatta asiakas on jälleen tilanteessa, jossa toimitilat eivät enää palvele tarkoitustaan.

Lähdimme selvittämään, riittäisikö nykyisten toimitilojen uudistaminen vai olisiko järkevämpää purkaa tilat kokonaan ja suunnitella uudet tilalle. Selvityshankkeen lopputulema oli kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa, joille laskimme myös budjetit tukemaan päätöksentekoa.

Hankeselvitystä käyttäjät edellä

Ennen suunnittelun aloitusta haastattelimme tilojen käyttäjiä heidän kokemuksistaan, toiveistaan ja huomioistaan. Esiin nousi esimerkiksi tarve hiljaiselle työskentelytilalle, kuin myös yhteisöllisyyttä lisäävälle tilalle, jossa voisi tehdä rennompaa työtä porukalla. Tämä heijastelee hyvin työelämän muuttuneita tarpeita ja esimerkiksi hybridityön mukanaan tuomia vaatimuksia.

Tilan käyttäjien kuuleminen jo ennen suunnittelua on tärkeää. Heillä on ensi käden tietoa siitä mikä toimii ja mikä ei. Heillä on myös arvokasta hiljaista tietoa toimivuuden ja toimimattomuuden juurisyistä, jotka saadaan esiin haastatteluilla. Haastatteluiden tukena voidaan käyttää esimerkiksi hypoteesikuvia, joissa haastateltaville esitetään mahdollisia tilaratkaisuja.

Haastattelujen perusteella loimme kirjalliset suunnitteluohjurit, jotka ohjaavat tilojen kehittämistä tulevaisuudessa.

Kolme erilaista suunnitelmaa

Kehitimme asiakkaalle kolme mahdollista suunnitteluratkaisua.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa suunnitteluohjurien mukainen tilakaavio sovitettiin nykyisten toimistotilojen pohjaan. Tämä vaatisi vähiten rakennustöitä, mutta tilat asettavat myös rajoitteita suunnittelulle.

Toisessa suunnitelmassa nykyisen laajennusosan tilalle rakennettaisiin uusi, käyttäjien toiveisiin paremmin vastaava laajennus. Tässäkin vaihtoehdossa suurin osa olemassa olevasta rakennuksesta pystyttäisiin hyödyntämään.

Kolmas vaihtoehto on rakentaa kokonaan uusi toimistorakennus ja purkaa vanha. Uudessa rakennuksessa tilat voitaisiin räätälöidä täysin käyttäjien tarpeiden mukaan ja esimerkiksi käyttäjien toivoma äänieristys olisi helppo toteuttaa. Uusi rakennus voitaisiin sijoittaa olemassa olevalle tontille ja vanhoja tiljoa käyttää väistötiloina, kunnes uusi rakennus on valmis. Tämä minimoisi muutostöistä aiheutuvan häiriön työntekijöille.

Käyttäjälähtöinen on kestävää

Käyttäjälähtöinen hankkeemme auttoi asiakasta selvittämään perinpohjaisesti, voiko nykyisiä tiloja vielä hyödyntää, ja onko taloudellisesti kannattavampaa remontoida vai uudisrakentaa. On myös ekologisempaa ja resurssiviisaampaa suunnitella tilat käytön mukaisiksi ja välttää esimerkiksi liian suurten tilojen rakentamista.

Käyttäjien huomioimisen tuoma arvo on suurempi kuin käyttäjälähtöisen projektin alkuperäinen hintalappu. Käyttäjälähtöisyys luo joustoa ja pitkänäköisyyttä: esimerkiksi hybridityön vaatimukset ja tiimin kasvu voidaan ottaa paremmin huomioon, kun käyttäjiä on kuunneltu suunnitteluvaiheessa. Käyttäjien huomioiminen lisää myös työntekijöiden tyytyväisyyttä ja ropisee näin pisteinä työnantajalle.

Inkeri Kankkunen

Vastuuhenkilö:
Inkeri Kankkunen


Lue lisää

Asiakastarinat

Uusi lisäkerros ja julkisivuremontti Tampereen keskustassa sijaitsevaan kerrostaloyhtiöön 

Tampereen keskustassa Näsilinnankadulla sijaitsevaan taloyhtiöön toteutetaan julkisivuremontin lisäksi kokonainen lisäkerros. Puretun vesikaton ja ullakon tilalle rakentuu parhaillaan uusia asuinhuoneistoja.  Projektin suunnitteluvaihe alkoi vuonna 2022 ja kohde valmistuu kesällä 2024. 

Uusi lisäkerros ja julkisivuremontti Tampereen keskustassa sijaitsevaan kerrostaloyhtiöön 
Asiakastarinat

Kylmätilojen laajennus helpotti kiireisen keskuskeittiön arkea

Kuinka tehdään keskuskeittiöön 300 neliön laajennus niin, että yli 15 000 päivittäistä ruoka-annosta valmistuu remontin ajan kuten ennenkin? Suunnittelimme Kymijoen Ravintopalveluiden Kapyysi-keskuskeittiölle tarkkuutta vaativan laajennustyön.

Kylmätilojen laajennus helpotti kiireisen keskuskeittiön arkea
Asiakastarinat

Kauppakeskus Pasaati: monipuolista ja pitkäaikaista suunnittelutyötä

Kotkan keskustassa sijaitseva kauppakeskus Pasaati on palvellut asiakkaitaan jo lähes 20 vuoden ajan. Toimimme edelleen kauppakeskuksen suunnittelukumppanina ja varmistamme, että tilat mukautuvat liikkeiden ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Kauppakeskus Pasaati: monipuolista ja pitkäaikaista suunnittelutyötä