Tietomallipalvelut

Tietomallikoordinaattori

Tietomallikoordinaattori tukee pääsuunnittelijaa

Tietomallikoordinaattori on avainpelaaja, joka auttaa suunnitteluryhmääsi tuottamaan suunnitelmista yhdenmukaista ja ajantasaista tietoa. Koordinaattori kokoaa rakennushankkeesi suunnitelmamallit yhteen ja huolehtii niiden ristiriidattomuudesta, yhdenmukaisuudesta ja tietomalliteknisestä virheettömyydestä. Projektin suunnitelmien laatu paranee merkittävästi kun eri suunnittelualojen tuottamat tietomallit koordinoidaan keskenään yhteneväisiksi.

Tietomallikoordinaattori tukee myös pääsuunnittelijaa suunnitelmien yhteensovitustehtävässä. Ristiintarkistusohjelmiston avulla tehtävän törmäystarkastelun avulla voimme havaita eri suunnitelmien välisiä ristiriitoja, esimerkiksi talotekniikan ja rakenteiden välisiä törmäyksiä. Näin ongelmat ovat helpommin havaittavissa ja niihin pystytään puuttumaan jo suunnitteluvaiheessa eikä vasta työmaalla, jolloin muutokset ovat kalliita.

Tietomallien yhteensovitukseen käyttämämme ohjelmisto tunnistaa lainsäädäntöön liittyviä ehtoja esimerkiksi riittävien kaidekorkeuksien tai porrastasanteiden leveyksien osalta. Lopputuloksena saat yhteensopivan suunnitteluaineiston, joka täyttää rakentamista koskevat määräykset.

 

 

Visualisointikuva Kotkan Hirssaareen suunnittelluista Köysikujan rivitaloista

 

Visualisointi

Erilaiset havainne- ja näkymäkuvat ovat tärkeä väline hankkeesta viestimisessä, sen kaupunkikuvallisten vaikutusten arvioinnissa ja parhaiden toteutusvaihtoehtojen etsimisessä. Visualisointi on mahdollista toteuttaa still-kuvina tai videoina.

 

Elinkaarilaskenta

Suomen valtio ja siten myös kiinteistö- ja rakennusala on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kiinteistö- ja rakennusalan toiminnasta aiheutuu tällä hetkellä noin 30 prosenttia Suomen päästöistä.

Vireillä olevat rakentamisen lainsäädäntömuutokset tulevat voimakkaasti ohjaamaan rakentamista päästöjen hallintaan koko rakennuksen elinkaaren ajalta.

Lainsäädäntömuutoksien myötä rakennushankkeen päästöt tulee selvittää ja ilmoittaa rakennuslupavaiheessa. Hallitus tulee myös todennäköisesti laatimaan raja-arvot rakennushankkeiden päästöille. Myös rakennushankkeiden vähähiilisyyden ja kiertotalouden merkitys tulevat kasvamaan.

Elinkaarilaskennan avulla arvioimme rakennuskohteesi toteuttamisen hiilijalanjäljen. Laskennan avulla saat myös vertailutietoa eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.

Rakennusluvat

Tietomallipalvelumme tukenasi

Tietomallipalvelumme ovat tarkoitettu kaikille yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille, jotka toteuttavat keskisuuria tai suuria rakennushankkeita.

Tietomallien käyttö ja sen myötä tarvittava tietomallikoordinaatio on vielä keskiverto korjaussuunnitteluprojektissa melko harvinaista. Suuremmissa hankkeissa se on jo arkipäivää.

Meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa tavoitellaan osin sitä, että tulevaisuudessa rakennuslupa-aineistot toimitetaan tietomalleina.

Hyödynnä tietomallipalveluitamme jos:

  • Olet jo siirtynyt käyttämään tietomallinnusta hankkeidesi läpiviennissä.
  • Olet toteuttamassa korjaushanketta.

Rakennusluvat

Asiakasreferenssimme

Asiakastarinat

Toimiston sisustussuunnittelu: toimivia tiloja ja parempaa akustiikkaa Eduhouselle

Koulutusorganisaatio Eduhousen työntekijät halusivat toimitiloihinsa lisää viihtyisyyttä ja parempia akustisia ominaisuuksia. Oivaltavat ratkaisut toivat avotoimistoon uudenlaisen, akustiikan huomioon ottavan sisustuksen.

Toimiston sisustussuunnittelu: toimivia tiloja ja parempaa akustiikkaa Eduhouselle
Asiakastarinat

Esteetöntä asumista Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kodeissa

Olemme toimineet Kehitysvammaisten Palvelusäätiön suunnittelukumppanina yli vuosikymmenen ajan. Yhdessä kehitämme kehitysvammaisille kodikasta ja yksilöllistä asumista.

Esteetöntä asumista Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kodeissa
Asiakastarinat

Laitila Arkkitehdit auttaa Hyphen-arkkitehtitoimistoa mukauttamaan suunnitelmat suomalaiseen ympäristöön

Lokalisointipalvelumme auttoivat globaalia arkkitehtitoimisto Hyphenia tarjoamaan yhdysvaltalaiselle asiakkaalleen Suomen ilmastoon sopivaa ja paikallisen lainsäädännön mukaista arkkitehtisuunnittelua.

Laitila Arkkitehdit auttaa Hyphen-arkkitehtitoimistoa mukauttamaan suunnitelmat suomalaiseen ympäristöön

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!