Meidän tarinamme

Olemme suunnitelleet käyttäjäystävällisiä, asiakaslähtöisiä rakennuksia jo yli neljän vuosikymmenen ajan. Meillä suunnittelun lähtökohtana eivät koskaan ole suunnittelijan omat mieltymykset, vaan asiakkaan ja käyttäjän tarpeet. Kaupallinen rakentaminen tarkoittaa, että rakennus on taloudellista rakentaa ja käyttää.

”Asiakkaan kokemus ja hänelle luotu arvo ovat kaiken keskiössä. Asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtäminen ja edelleen hänen elämänsä parantaminen oman työni kautta antavat minulle itselleni suurimmat onnistumisen kokemukset arkkitehdin työssä.”

Petteri Nikki, toimitusjohtaja
Laitila Arkkitehdit Oy

1978

Laitila Arkkitehdit perustetaan.

1987–88

Tietotekniset edistysaskeleet muuttavat myös arkkitehdin työtä. Laitila Arkkitehtien työntekijät pääsevät oppimaan uutta Tietotekniikka arkkitehtitoimistossa -kurssille ja toimistolle hankitaan ensimmäinen CAD-asema.

Syntyy ajatus Eagle-älytalosta, jossa rakennushankkeen suunnittelijat ja heidän tarvitsemansa tukitoimet liitetään samaan tietoverkkoon. Talo valmistuu ja Laitila Arkkitehtien Kotkan-toimisto muuttaa sinne vuonna 1990.

1989

Laitila Arkkitehdit siirtyy ky:sta oy:ksi. Tuoreen osakeyhtiön ensimmäinen vientiprojekti on Ahlstromin pumpputehtaan suunnittelutyö Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa.

1991

Laitila Arkkitehtien tytäryhtiö A/S Nordprojekt perustetaan Tallinnassa. Toimisto on vastannut mm. Viron suurimman urheilu- ja konserttihallin, Unibet Arenan (entinen Saku Suurhall) suunnittelusta.

1997

Laitila Arkkitehdit suunnittelee KONEen hissitehtaan Kiinan Kunshaniin ja Haminan ammattiopiston Suomen Haminaan. Lisäksi suunnitellaan useita Nesteen huoltoasemia ympäri maata.

2003

Laitila Arkkitehdit suunnittelee Suomen pääkonsulaatin Pietariin yhdessä Siren Arkkitehdit Oy:n kanssa. Kyseessä on Suomen suurin edustusto ulkomailla.

2006

Kauppakeskusten vuosi: Kotkaan suunnitellaan kauppakeskus Pasaati ja Pietariin Planet Neptun Shopping Center.

2008

Pankkikriisi ja siitä seurannut matalasuhdanne on kaataa koko yhtiön, toiminta ulkomailla loppuu.

2015

Toimiston sukupolvenvaihdos, jolloin yritysryhmään tulee mukaan Kouvolan toimisto Edifica Oy:n kautta. Edifica Oy:n Kotkan henkilöstö siirtyy Laitila Arkkitehtien palvelukseen.

2016

Liittyminen asiantuntijayhteisö United Foundersiin.

2018

Pasilan Konepajan muutostyöt alkavat. Vastaamme korjaushankkeen arkkitehtisuunnittelusta yhdessä AD Studion ja Saatsi Arkkitehtien kanssa. Alueen kehittäminen jatkuu esimerkiksi arkkitehtikilpailun muodossa.

2022

Tamperelainen arkkitehtitoimisto Vihanto & Co. siirtyy yrityskauppojen myötä Laitila Arkkitehdit -brändin alle. Uusi toimisto avataan Tampereen keskustaan.

2023

Laitila Arkkitehdit juhlii 45-vuotista taivaltaan.


”Arkkitehtuuri kiehtoo minua pulmana. Tyylikäs ja toimiva ratkaisu asiakkaallemme tuo iloa ja tyydytystä, oli pulma sitten suuri tai pieni. Arkkitehtuuri on matka, yhdessä asiakkaan kanssa, unelmasta uuteen arkeen.”

Tuukka Karjalainen, johtava osakas
Laitila Arkkitehdit Kotka

”Laatu tarkoittaa jokaiselle tilaajalle eri asioita. Minun tehtäväni on selvittää millaista laatua missäkin toimeksiannossa tavoitellaan, oli se sitten suoraviivainen toteutuspiirustusten toimittaminen tai arkkitehtonisesti korkeatasoisen idean laatiminen. Yhteinen laatukäsitys takaa molemmille osapuolille onnistuneen lopputuloksen.”

Manu Humppi, johtava osakas
Laitila Arkkitehdit Tampere