Asiakastarinat

Uusi perusparannuskonsepti tehostaa Hoasin korjausrakentamista

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas toteutti viiden kohteen perusparannushankkeen uudenlaisena allianssiprojektina. Me vastasimme hankkeen pääsuunnittelusta ja arkkitehtisuunnittelusta. Konsepti on tuonut tehokkuutta Hoasin korjausrakentamiseen ja mahdollistanut oppien hyödyntämisen useassa eri kohteessa.

Monistettava korjausrakentamisen malli

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas omistaa yli 10 000 opiskelija-asuntoa pääkaupunkiseudulla. Useat Hoasin kohteet olivat tulossa linjasaneerausikään ja asuntojen, porrashuoneiden ja yleisten tilojen pinnat kaipasivat myös ilmeen kohotusta.

Koska urakoiden kilpailutus vie resursseja, ei jokaisen urakan kilpailuttaminen erikseen ole kustannustehokasta. Aikaisempien projektien opeista ja hyväksi todetuista käytänteistä ei myöskään päästä hyötymään, jos toimittajat vaihtuvat projektista toiseen. Niinpä Hoas halusi kehittää perusparannuskonseptin, jota voidaan monistaa tarvittaessa kaikkiin Hoasin kohteisiin.

”Tavoitteenamme oli kehittää täysin uudenlainen korjausrakentamisen malli, jossa useampi allianssikohde toteutetaan peräkkäin”, kertoo Hoasin rakennuttajapäällikkö Laura Pääkkönen. ”Kun joka kohteessa on sama suunnittelija- ja toteuttajaryhmittymä, niin oppiminen kumuloituu kohteesta toiseen ja pääsemme kehittämään tekemistä pitkäjänteisesti.”

Perusparannushankkeeseen valikoitui 5 Hoasin kohdetta, joihin tehtiin linjasaneeraus ja perusparannus. Asuntoja hankkeessa oli yhteensä 310 ja kerrosneliöitä 16 000. 

Projektiallianssista voimaa tehokkaaseen toteutukseen

Hoasin kohteiden perusparannus toteutettiin ARA:n rahoittamana projektiallianssina. Yhdessä allianssin kanssa loimme Hoasille uudenlaisen perusparannuskonseptin, jonka avulla perusparannushankkeet pystytään viemään läpi tehokkaasti ja avoimessa yhteistyössä toteuttajakumppanien kanssa.

Kaikki projektin toimittajat suunnittelusta urakoitsijoihin kilpailutettiin kerralla, joten yhteistyö allianssin jäsenten välillä pääsi alkamaan heti projektin alussa. Suunnittelupuolesta vastasivat United Foundersin jäsenorganisaatiot, arkkitehtitoimistona Laitila Arkkitehdit.

Uuteen perusparannuskonseptiin kuuluu linjaus siitä, miten kohteiden nykytilanne kartoitetaan ja mitä toimenpiteitä niihin tehdään. Konsepti toimii yhdessä Hoasin suunnitteluohjeiden kanssa, jotka varmistavat yhtenäisen ilmeen Hoasin kohteiden välillä. Konseptiin kuuluu tahtiaikataulun käyttö, joka mahdollistaa projektin etenemisen seuraamisen jopa tuntitasolla.

Allianssimallli tukee tiivistä yhteistyötä

Yhteistyö allianssin kesken sujui hyvin ja tuki suunnittelun onnistumista. Allianssimallin ansiosta suunnittelijat ja työmaa pääsivät tekemään yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa, kun myös urakoitsijat oli kilpailutettu etukäteen.

”Kuten tavoitteena oli, olemme saaneet pidettyä samat tekijät kohteesta toiseen. Olemme hitsautuneet hyvin yhteen ja onnistuneet nollavirheluovutuksissa”, Pääkkönen toteaa. ”Laitila Arkkitehdit omaksui hienosti Hoasin tahtotilan asuntojen sisustamisen ja kalustettavuuden osalta. Laitilan rakennusarkkitehti Marjukka Loppukaarre on toiminut loistavasti linkkinä eri suunnittelualojen välillä.”

Uusi perusparannuskonsepti parantaa perusparannushankkeiden tehokkuutta, kun työn hukkaa saadaan vähennettyä ja arvoa lisättyä. Konsepti tukee yhteistyötä suunnittelun ja toteutuksen välillä.

Marjukka Jokimies

Vastuuhenkilö:
Marjukka Jokimies


Lue lisää

Asiakastarinat

Toimiston sisustussuunnittelu: toimivia tiloja ja parempaa akustiikkaa Eduhouselle

Koulutusorganisaatio Eduhousen työntekijät halusivat toimitiloihinsa lisää viihtyisyyttä ja parempia akustisia ominaisuuksia. Oivaltavat ratkaisut toivat avotoimistoon uudenlaisen, akustiikan huomioon ottavan sisustuksen.

Toimiston sisustussuunnittelu: toimivia tiloja ja parempaa akustiikkaa Eduhouselle
Asiakastarinat

Esteetöntä asumista Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kodeissa

Olemme toimineet Kehitysvammaisten Palvelusäätiön suunnittelukumppanina yli vuosikymmenen ajan. Yhdessä kehitämme kehitysvammaisille kodikasta ja yksilöllistä asumista.

Esteetöntä asumista Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kodeissa
Asiakastarinat

Laitila Arkkitehdit auttaa Hyphen-arkkitehtitoimistoa mukauttamaan suunnitelmat suomalaiseen ympäristöön

Lokalisointipalvelumme auttoivat globaalia arkkitehtitoimisto Hyphenia tarjoamaan yhdysvaltalaiselle asiakkaalleen Suomen ilmastoon sopivaa ja paikallisen lainsäädännön mukaista arkkitehtisuunnittelua.

Laitila Arkkitehdit auttaa Hyphen-arkkitehtitoimistoa mukauttamaan suunnitelmat suomalaiseen ympäristöön