Henkilöstö

Jarkko Niskanen: ”Kotien tekeminen ihmisille motivoi”

Jarkko on Laitila Arkkitehtien pääsuunnittelija, joka ottaa mielellään vastaan nykyajan tuomat uudet haasteet arkkitehtialalla.

”Työskentelen Tampereen toimipisteellä ja olen enimmäkseen työskennellyt asuntosuunnittelun parissa niin uudis- kuin korjaushankkeissa.”

Millaisiin kysymyksiin etsit vastauksia työssäsi?

”Keskiössä on tietysti tilaaja ja käyttäjän tarve: tavoitteena on löytää tilalliset, taloudelliset, tekniset, toiminnalliset ja esteettiset ratkaisut, jotka palvelevat projektin tilaajaa ja tulevia käyttäjiä. Kokonaisuuden tulee olla mahdollisimman toimiva ja ympäristöönsä sopiva.

Koska rakennuksia suunnitellaan aina olemassa olevaan ympäristöön, on rakennuspaikan olosuhteiden huomioon ottaminen olennainen lähtökohta suunnittelulle.

Suunnitteluprosessin kaikki osapuolet on otettava huomioon. Prosessissa ja yhteistyössä riittää siis aina kehitettävää, mikä on myös osa tämän työn kiinnostavuutta.”

Missä olet erityisen hyvä?

”Koen olevani hyvä ongelmanratkaisija. Jokaisessa suunnitteluprojektissa on asiakkaiden tarpeiden mukaiset reunaehdot, joiden toteutumiseen täytyy löytyä hyvä reitti.

Tilasuunnittelu ja pohjien pyörittely on myös perusvahvuuksiani. Piirtelin jo lapsena oman huoneeni pohjapiirustukseen erilaisia ideoita, joilla tilasta saataisiin mielestäni hauskempi. Näistä piirtelyistä kiinnostus arkkitehdin uraa kohtaan lähti alun perin käyntiin.”

Mikä motivoi sinua?

”Se, että me teemme konkreettisesti ihmisille koteja, on itsessään todella motivoivaa. Pyrkimyksenä on aina, että kodeista tulee niin hyviä kuin ne vain suinkin voivat olla.

Työssämme vaikeuskerroin kasvaa koko ajan esimerkiksi tietomallintamisen saralla. Kehityksessä on pysyttävä mukana, mikä on haaste. Itselleni tämä on kuitenkin mukava haaste, sillä aihe kiinnostaa.”

Jos et työskentelisi arkkitehtuurin parissa, mitä tekisit?

”Olisin varmaan pelisuunnittelija. Arkkitehtuuri on kokemusten suunnittelua ja rakentamista. Näen pelisuunnittelun olevan hyvin samanlaista, mutta erona on se, että siinä suunnitellaan ihmisille virtuaalisia kokemuksia.”

Kerro jostain kiinnostavasta työprojektista!

”Tampereen Vuokra-asuntojen pari vuotta sitten valmistunut vuokratalokohde Tampereen Kauppiin oli mielenkiintoinen. Kyseessä oli 12-kerroksinen tornitalo, jota suunniteltaessa korostui rakennuksen merkitys alueen maamerkkinä.

Kaikki projektin osa-alueet ja palaset loksahtelivat hyvin kohdilleen. Sekä suunnitteluvaihe että lopputulos olivat miellyttäviä. Yhteinen tahtotila ja hyvä yhteistyö suunnittelijoiden välillä palkitsi. Lopputuloksena saimme kauniin ja toimivan rakennuksen.”


Lue lisää

Henkilöstö

Marjo Surakka

Asunto- ja korjausrakennushankkeita suunnitteleva Marjo nauttii toimivasta yhteistyöstä hankkeen eri osapuolten kanssa.

Marjo Surakka
Henkilöstö

Manu Humppi

Laitila Arkkitehdit Tampereen toimitusjohtaja, arkkitehti Manu Humppi on intohimoinen retkeilijä. Manu varmistaa Tampereen-toimiston arjen sujumisen ja suunnittelee kutsuvia retkeilyrakenteita muiden luonnossa liikkujien iloksi.

Manu Humppi
Henkilöstö

Markku Mäki-Opas

Markku Mäki-Opas on Laitila Arkkitehtien osakas ja pääsuunnittelija muun muassa uudisrakentamiseen, vanhan korjaamiseen, asuntosuunnitteluun ja liikeasuinrakentamiseen liittyvissä projekteissa.

”Olen aina ollut kiinnostunut rakentamisesta, piirtämisestä ja numeroiden pyörittelystä. Nykyään työni on kuitenkin kehittynyt sosiaaliseen suuntaan, ja hyvät neuvottelutaidot ovat tärkeitä omassa roolissani.”

Markku Mäki-Opas

Pysy ajan tasalla rakentamisen trendeistä

Tilaa uutiskirje