Ajatuksia

Allianssimalli rakentamisessa: peruskorjaushanke uudistaa Kouvolan Asuntojen vuokrakohteet

Allianssimalli on nouseva trendi varsinkin julkisen puolen rakentamisessa. Malli painottaa yhteistyön ja innovatiivisen ongelmanratkaisun merkitystä ja takaa tilaajalle kustannustehokkaan loppuratkaisun. Tässä blogisarjassa seuraamme Kouvolan Asuntojen perusparannushankkeen etenemistä ja jaamme matkan varrella kertyneitä oppeja allianssin toiminnasta.

Vuokralaisten muuttuvat tarpeet keskiössä

Olemme mukana Kouvolan Asunnoille toimitettavassa neljän kohteen perusparannushankkeessa. Kohteille on kehitetty peruskorjauskonsepti, jota sovelletaan kaikkiin korjattaviin kiinteistöihin ja jota jatkokehitetään hankkeen edetessä. Ensimmäinen kohde on jo valmis ja toisen kohteen toteutus alkaa keväällä 2023. Kaikki neljä kohdetta on tarkoitus peruskorjata vuosina 2022–2025.

Kouvolan Asuntojen toiveena oli, että perusparannushanke parantaisi kohteiden vuokrattavuutta ja suosiota vuokralaisten keskuudessa. Tähän tähdättiin esimerkiksi käytönaikaisen energiatehokkuuden ja viihtyvyyden kehittämisellä. Lisäksi ikääntyvän väestön tarpeet haluttiin huomioida panostamalla kohteiden esteettömyyden kehittämiseen.

Koska talotekniikka on ottanut suuria harppauksia eteenpäin sitten talojen rakentamisen, kohteiden energiatehokkuutta pystytään parantamaan merkittävästi. Pitkällä aikavälillä tämä vähentää kohteiden käyttökuluja tuntuvasti.

Allianssimallissa suunnittelu- ja toteutusryhmä kootaan ennen rakennushankkeen aloittamista ja kaikki osapuolet toimivat tiiviissä yhteistyössä läpi konsepti-, suunnittelu- ja toteutusvaiheiden. Myös hankkeen taloudelliset raamit määritellään ennen hankkeen alkua. Allianssihankkeella onkin tämän aikaisen integraation ansiosta perinteisempiä hankemalleja paremmat edellytykset onnistua sovitun mukaisesti. Jo konseptivaiheessa alkava yhteistyö suunnittelijoiden ja toteuttajan välillä auttaa suunnittelijoita huomioimaan toteutuksen realiteetit, ja toisaalta rakentajia ymmärtämään tarkoitusperät suunnitelmien takana.

Kestäviä ratkaisuja etsimässä

Toimin itse allianssihankkeen pääsuunnittelijana ja kumppaniyrityksemme United Foundersilta ovat mukana tekemässä esimerkiksi LVI- ja sähkösuunnittelua sekä projektinjohtoa.

Hankkeen tavoite on nostaa asuntojen tasoa esimerkiksi avarammilla keittiöillä, moderneilla pintamateriaaleilla ja lasitetuilla parvekkeilla. Ikääntyvät asujat huomioidaan esteettömyyttä parantavilla ratkaisuilla erityisesti kylpyhuoneissa. Lisäksi muutamme asuntojakaumaa vastaamaan paremmin pienempien asuntojen kysyntään, eli pinta-alaa jaetaan tasaisemmin pienimpien yksiöiden ja tilavien kaksioiden välillä.

Energiatehokkuutta parannetaan kohteissa esimerkiksi asuntokohtaisten ilmanvaihtolaitteiden sekä tiiviimpien ulko-ovien ja ikkunoiden avulla. Samalla tiiviimmät ovet ja ikkunat rauhoittavat asuntojen äänimaailmaa ja helpottavat esimerkiksi päivällä nukkuvien vuorotyöläisten elämää, kun rappukäytävän ja kadun äänet eivät kantaudu asuntoihin niin selvästi.

Kylpyhuoneissa hyödynnetään nykyaikaista, esivalmistettua tekniikkahormia, joka nopeuttaa kylpyhuoneiden remonttiurakkaa ja lisää omalta osaltaan hankkeen aikataulujen ennakoitavuutta. Tekniikkaseinä parantaa myös kylpyhuoneiden vesitiiviyttä, koska lattian vesieristeisiin tarvittavien lävistyksien määrä pienenee.

Uutta kohti

Kaikki valitsemistamme ratkaisuista eivät ole halvimpia mahdollisia, mutta hyvän suunnittelun ja tehokkaan rakentamisen ansiosta ne tulevat maksamaan itsensä takaisin matalampina kiinteistön käyttö- ja huoltokustannuksina.

Tässä allianssi pääsee todella oikeuksiinsa: kun suunnittelijat, rakentajat ja tilaaja toimivat kaikki yhdessä kohti yhteistä päämäärää, pystymme näkemään omaa työpanostamme pidemmälle ja löytämään aidosti parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut, jotka palvelevat tilaajaa ja kohteiden käyttäjiä pitkälle tulevaisuuteen.

Tulevaisuudesta puheen ollen: päivitämme Kouvolan-kuulumisia tässä blogisarjassa myöhemmin työmaavaiheen ja muiden talojen osalta. Pysy siis kuulolla – tilaamalla uutiskirjeemme saat parhaat poiminnat suoraan sähköpostiisi kuljetettuna.


Lue lisää

Ajatuksia

Laitila Arkkitehdit mukana kehittämässä Haminan Seurahuoneen korttelia

Laadimme Haminan Seurahuoneen korttelille Master Planin ja investointistrategian, jonka pohjalta korttelin kehittämistä jatketaan sekä paikallisia yrityksiä, kaupunkilaisia että matkailijoita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Käyttäjälähtöinen hanke alkaa kaikille avoimella kyselytutkimuksella.

Laitila Arkkitehdit mukana kehittämässä Haminan Seurahuoneen korttelia
Ajatuksia

Kotkan Köysikujan merelliset luksuskodit houkuttelevat helppoon arkeen

Kotkan Hirssaareen valmistuvat uudenlaiset pienkerrostalot tarjoavat korkealaatuista asumista upeissa rantamaisemissa. Köysikuja 4:n asunnoissa yhdistyvät laatu ja helppous siten, että vannoutunut omakotitaloasujakin voi tuntea kiusausta hankkia lisää vapaa-aikaa vaihtamalla uudenlaiseen asumismuotoon.

Kotkan Köysikujan merelliset luksuskodit houkuttelevat helppoon arkeen
Ajatuksia

Manu Humppi: ”Retkeilijöiden uusi sukupolvi arvostaa uudenlaista otetta autiotupien suunnittelussa”

Arkkitehti Manu Humppi on intohimoinen retkeilijä, joka hyödyntää kokemusasiantuntijuuttaan työssään retkeilyrakenteiden suunnittelijana. Autiotuvat ja laavut suunnitellaan ympäröivän luonnon ehdoilla.

Manu Humppi: ”Retkeilijöiden uusi sukupolvi arvostaa uudenlaista otetta autiotupien suunnittelussa”