Ajatuksia

Allianssimalli rakentamisessa: peruskorjaushanke uudistaa Kouvolan Asuntojen vuokrakohteet

Allianssimalli on nouseva trendi varsinkin julkisen puolen rakentamisessa. Malli painottaa yhteistyön ja innovatiivisen ongelmanratkaisun merkitystä ja takaa tilaajalle kustannustehokkaan loppuratkaisun. Tässä blogisarjassa seuraamme Kouvolan Asuntojen perusparannushankkeen etenemistä ja jaamme matkan varrella kertyneitä oppeja allianssin toiminnasta.

Vuokralaisten muuttuvat tarpeet keskiössä

Olemme mukana Kouvolan Asunnoille toimitettavassa neljän kohteen perusparannushankkeessa. Kohteille on kehitetty peruskorjauskonsepti, jota sovelletaan kaikkiin korjattaviin kiinteistöihin ja jota jatkokehitetään hankkeen edetessä. Ensimmäinen kohde on jo valmis ja toisen kohteen toteutus alkaa keväällä 2023. Kaikki neljä kohdetta on tarkoitus peruskorjata vuosina 2022–2025.

Kouvolan Asuntojen toiveena oli, että perusparannushanke parantaisi kohteiden vuokrattavuutta ja suosiota vuokralaisten keskuudessa. Tähän tähdättiin esimerkiksi käytönaikaisen energiatehokkuuden ja viihtyvyyden kehittämisellä. Lisäksi ikääntyvän väestön tarpeet haluttiin huomioida panostamalla kohteiden esteettömyyden kehittämiseen.

Koska talotekniikka on ottanut suuria harppauksia eteenpäin sitten talojen rakentamisen, kohteiden energiatehokkuutta pystytään parantamaan merkittävästi. Pitkällä aikavälillä tämä vähentää kohteiden käyttökuluja tuntuvasti.

Allianssimallissa suunnittelu- ja toteutusryhmä kootaan ennen rakennushankkeen aloittamista ja kaikki osapuolet toimivat tiiviissä yhteistyössä läpi konsepti-, suunnittelu- ja toteutusvaiheiden. Myös hankkeen taloudelliset raamit määritellään ennen hankkeen alkua. Allianssihankkeella onkin tämän aikaisen integraation ansiosta perinteisempiä hankemalleja paremmat edellytykset onnistua sovitun mukaisesti. Jo konseptivaiheessa alkava yhteistyö suunnittelijoiden ja toteuttajan välillä auttaa suunnittelijoita huomioimaan toteutuksen realiteetit, ja toisaalta rakentajia ymmärtämään tarkoitusperät suunnitelmien takana.

Kestäviä ratkaisuja etsimässä

Toimin itse allianssihankkeen pääsuunnittelijana ja kumppaniyrityksemme United Foundersilta ovat mukana tekemässä esimerkiksi LVI- ja sähkösuunnittelua sekä projektinjohtoa.

Hankkeen tavoite on nostaa asuntojen tasoa esimerkiksi avarammilla keittiöillä, moderneilla pintamateriaaleilla ja lasitetuilla parvekkeilla. Ikääntyvät asujat huomioidaan esteettömyyttä parantavilla ratkaisuilla erityisesti kylpyhuoneissa. Lisäksi muutamme asuntojakaumaa vastaamaan paremmin pienempien asuntojen kysyntään, eli pinta-alaa jaetaan tasaisemmin pienimpien yksiöiden ja tilavien kaksioiden välillä.

Energiatehokkuutta parannetaan kohteissa esimerkiksi asuntokohtaisten ilmanvaihtolaitteiden sekä tiiviimpien ulko-ovien ja ikkunoiden avulla. Samalla tiiviimmät ovet ja ikkunat rauhoittavat asuntojen äänimaailmaa ja helpottavat esimerkiksi päivällä nukkuvien vuorotyöläisten elämää, kun rappukäytävän ja kadun äänet eivät kantaudu asuntoihin niin selvästi.

Kylpyhuoneissa hyödynnetään nykyaikaista, esivalmistettua tekniikkahormia, joka nopeuttaa kylpyhuoneiden remonttiurakkaa ja lisää omalta osaltaan hankkeen aikataulujen ennakoitavuutta. Tekniikkaseinä parantaa myös kylpyhuoneiden vesitiiviyttä, koska lattian vesieristeisiin tarvittavien lävistyksien määrä pienenee.

Uutta kohti

Kaikki valitsemistamme ratkaisuista eivät ole halvimpia mahdollisia, mutta hyvän suunnittelun ja tehokkaan rakentamisen ansiosta ne tulevat maksamaan itsensä takaisin matalampina kiinteistön käyttö- ja huoltokustannuksina.

Tässä allianssi pääsee todella oikeuksiinsa: kun suunnittelijat, rakentajat ja tilaaja toimivat kaikki yhdessä kohti yhteistä päämäärää, pystymme näkemään omaa työpanostamme pidemmälle ja löytämään aidosti parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut, jotka palvelevat tilaajaa ja kohteiden käyttäjiä pitkälle tulevaisuuteen.

Tulevaisuudesta puheen ollen: päivitämme Kouvolan-kuulumisia tässä blogisarjassa myöhemmin työmaavaiheen ja muiden talojen osalta. Pysy siis kuulolla – tilaamalla uutiskirjeemme saat parhaat poiminnat suoraan sähköpostiisi kuljetettuna.


Lue lisää

Ajatuksia

Manu Humppi: Retkeilyrakenteiden suunnittelu Sallan uuteen kansallispuistoon oli retkeilevän arkkitehdin unelmien täyttymys

Arkkitehti Manu Humppi on suunnitellut Sallan kansallispuiston uudet tuvat ja laavut. Rakenteissa on käytetty puurakentamisen uusia ratkaisuja ja tuotteita perinteisiä oppeja unohtamatta. Inspiraatiota suunnitteluun on haettu nykyarkkitehtuurin lisäksi jopa tuhatvuotisista rakentamisen perinteistä.

Manu Humppi: Retkeilyrakenteiden suunnittelu Sallan uuteen kansallispuistoon oli retkeilevän arkkitehdin unelmien täyttymys
Ajatuksia

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tiedonhankinta

Käyttäjälähtöinen suunnittelu on laadullista tutkimusta, jossa kerätään ymmärrystä siitä, minkälaisia odotuksia ja toiveita rakennuksen tulevilla käyttäjillä on. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa käyttäjä osallistetaan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Listasimme blogiimme käyttälähtöisen suunnittelun kuusi vaihetta.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tiedonhankinta
Ajatuksia

Innoitusta Asuntomessuilta: Sisustuksen TOP 5 trendit 2023

Loviisan asuntomessut tarjosi sisustusarkkitehdille herkullisia tilakokemuksia niin materiaalien, kuin tilankäytön ja esimerkiksi akustiikankin osalta. Yleisen sisustuselementtien määrän suhteen, jossa joitain vuosia sitten siirryttiin minimalismista more is more-runsauteen, ollaan hiljalleen palaamassa hieman hillitympään ja rauhallisempaan sisustamiseen.

Innoitusta Asuntomessuilta: Sisustuksen TOP 5 trendit 2023