Ajatuksia

Tilasuunnittelun vaikutus asiakaskokemukseen – huomioi ainakin nämä asiat asiakaspalvelutiloja suunnitellessasi

Asiakaspalvelutilojen huolellinen suunnittelu on ratkaisevassa roolissa asiakaskokemuksen ja palvelun sujuvuuden kannalta. Esittelemme tässä kirjoituksessa kymmenen tärkeää seikkaa, jotka yritysten tulisi huomioida asiakaspalvelutilojensa suunnittelussa.

Asiakaspalvelutilojen huolellinen suunnittelu on ratkaisevassa roolissa asiakaskokemuksen ja palvelun sujuvuuden kannalta. Tilojen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat tilojen esteettömyys, asiakasvirrat, ergonomia, yksityisyys, brändäys, palvelua tukeva teknologia, tilan joustavuus, materiaalien ja ratkaisujen käyttöikä, työhyvinvointi sekä jatkuva parantaminen.

Esittelemme tässä kirjoituksessa kymmenen tärkeää seikkaa, jotka yritysten tulisi huomioida asiakaspalvelutilojensa suunnittelussa:

 1. Esteettömyys ja saavutettavuus
  Varmista, että tila on kaikkien asiakkaiden, myös liikunta- ja aistirajoitteisten, saavutettavissa ja että se on mitoitukseltaan sellainen, että sitä on myös liikuntarajoitteisen mukava ja turvallinen käyttää. Muista rampit, leveämmät oviaukot ja hissit jo suunnittelun alkuvaiheessa. Aistirajoitteisten asiointia voit tukea värien, materiaalien, valaistuksen ja teknologian avulla. Tee tilassa suunnistamisesta mahdollisimman helppoa.
 1. Asiakasvirrat ja tilajärjestelyt
  Suunnittele tilat siten, että ne edistävät sujuvia asiakasvirtoja ja ehkäisevät ruuhkia. Asiakkaan reitti palveluprosessin läpi tulee olla selkeä ja harkittu. Palvelutiskien, odotustilojen ja istumajärjestelyjen sijoittelun tulee tukea asiakaspalvelukokemusta ja helpottaa tilassa liikkumista.
 1. Ergonomia
  Luo mukava ja ergonominen ympäristö sekä asiakkaalle että asiakaspalveluhenkilöstölle. Valitse ergonomiset huonekalut, kuten säädettävät tuolit ja työpöydät, jotka parantavat jaksamista ja vähentävät tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Huolehdi riittävästä valaistuksesta ja oikeasta lämpötilansäädöstä hyvien työolosuhteiden varmistamiseksi.
 1. Yksityisyys ja akustiikka
  Huomioi vain henkilökunnalle tarkoitetut alueet tai erilliset huoneet/kopit asiakastietojen käsittelyä ja luottamuksellisia keskusteluja varten. Huomioi tilan akustiikka sekä asiakastietojen luottamuksellisuuden varmistamisen että tilan viihtyvyyden näkökulmasta.
 1. Brändäys ja estetiikka
  Tilan tulee ilmentää ja tukea yrityksen brändiä ja imagoa asiakaspalvelutilan sisustuksessa, väreissä ja opasteissa sekä palvelukokemuksen osalta. Luo visuaalisesti houkutteleva ympäristö, joka tuottaa positiivisen vaikutelman ja on linjassa brändi-identiteetin kanssa.
 1. Teknologian hyödyntäminen
  Käytä teknologiaratkaisuja, kuten itsepalvelukioskeja ja digitaalisia opasteita, mikäli ne tukevat asiakaspalvelukokemusta. Toimiva jononhallintajärjestelmä lyhentää jonotusaikoja ja vähentää sekaannusta. Kerro asiakkaalle jäljellä oleva jonotusaika ja opasta heidät oikeaan paikkaan. Muista langattoman verkon saatavuus ja mobiililaitteiden latausmahdollisuus sekä kuulolaitteille tarkoitettu teknologia asiakastiloissa.
 1. Joustavuus ja muunneltavuus
  Suunnittele tila joustavaksi ja mukautuvaksi ajan kuluessa tai palvelutilanteiden muuttuviin tarpeisiin. Käytä siirrettäviä väliseiniä tai modulaarisia huonekaluja, jotka voidaan järjestää uudelleen erilaisten palveluvaatimusten tai ruuhka-aikojen mukaan.
 1. Käyttöikä ja materiaalit
  Tilan pintojen perusvärien valinnalla voidaan vaikuttaa tilan käyttöikään. Muuttuva brändi voi tuoda tehosteväreihin ja muihin visuaalisiin elementteihin muutoksia, jolloin huolella suunnitellut, harmoniset pintamateriaalit toimivat pohjana muuntelulle. Asiakaspalvelutiloissa materiaalit kuluvat nopeasti. Laadukkaat materiaalit ja huonekalut pysyvät paremmin ryhdissä ja kestävät kovaa käyttöä sekä puhdistusta.
 1. Työhyvinvointi
  Huomioi asiakaspalvelutyöntekijöiden työhyvinvointi tilan suunnittelussa. Kiinnitä erityistä huomiota työpisteiden toiminnallisuuteen, käyttömukavuuteen ja luonnonvaloon. Huomioi työn tauottaminen.
 1. Palaute ja jatkuva parantaminen
  Asiakaspalvelutilojen toiminnalliset tarpeet muuttuvat ja tilat vanhenevat nopeasti ajan kuluessa. Kerää säännöllisesti palautetta asiakkailta ja työntekijöiltä parannuskohteiden tunnistamiseksi. Analysoi palaute säännöllisesti ja tee muutoksia saadun palautteen ja muuttuvien asiakastarpeiden perusteella.

Asiakaspalvelutilojen suunnittelu vaatii monenlaisten tekijöiden yhteensovittamista eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistaminen, asiakasvirtojen sujuvuus, ergonomia, yksityisyyden ja akustiikan huomioiminen, brändi, teknologiset ratkaisut, joustavuus ja muunneltavuus, materiaalien ja kalusteiden käyttöikä, työntekijöiden hyvinvointi ja viihtyvyys sekä palautteen jatkuva kerääminen ja toiminnan parantaminen ovat kaikki tärkeitä tekijöitä onnistuneen asiakaspalvelutilan suunnittelussa.


Lue lisää

Ajatuksia

Manu Humppi: Retkeilyrakenteiden suunnittelu Sallan uuteen kansallispuistoon oli retkeilevän arkkitehdin unelmien täyttymys

Arkkitehti Manu Humppi on suunnitellut Sallan kansallispuiston uudet tuvat ja laavut. Rakenteissa on käytetty puurakentamisen uusia ratkaisuja ja tuotteita perinteisiä oppeja unohtamatta. Inspiraatiota suunnitteluun on haettu nykyarkkitehtuurin lisäksi jopa tuhatvuotisista rakentamisen perinteistä.

Manu Humppi: Retkeilyrakenteiden suunnittelu Sallan uuteen kansallispuistoon oli retkeilevän arkkitehdin unelmien täyttymys
Ajatuksia

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tiedonhankinta

Käyttäjälähtöinen suunnittelu on laadullista tutkimusta, jossa kerätään ymmärrystä siitä, minkälaisia odotuksia ja toiveita rakennuksen tulevilla käyttäjillä on. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa käyttäjä osallistetaan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Listasimme blogiimme käyttälähtöisen suunnittelun kuusi vaihetta.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tiedonhankinta
Ajatuksia

Innoitusta Asuntomessuilta: Sisustuksen TOP 5 trendit 2023

Loviisan asuntomessut tarjosi sisustusarkkitehdille herkullisia tilakokemuksia niin materiaalien, kuin tilankäytön ja esimerkiksi akustiikankin osalta. Yleisen sisustuselementtien määrän suhteen, jossa joitain vuosia sitten siirryttiin minimalismista more is more-runsauteen, ollaan hiljalleen palaamassa hieman hillitympään ja rauhallisempaan sisustamiseen.

Innoitusta Asuntomessuilta: Sisustuksen TOP 5 trendit 2023