Ajatuksia

Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun viisi keskeistä osatekijää

Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on tuottaa tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, jotka vastaavat niitä käyttävien ihmisten tarpeita ja mieltymyksiä. Listasimme blogiimme käyttäjälähtöisen suunnittelun viisi keskeistä osatekijää.

Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on tuottaa tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, jotka vastaavat niitä käyttävien ihmisten tarpeita ja mieltymyksiä. Käyttäjälähtöiseen suunnitteluun perustuvaa omaa toimintamalliamme kehittäessämme tunnistimme käyttäjälähtöisen suunnittelun viisi keskeistä osatekijää, jotka ovat:

 1. Käyttäjien tarpeiden aito ymmärtäminen:
  Käyttäjälähtöisen suunnittelun perustavoite on ymmärtää syvällisesti tilaa käyttävien ihmisten tarpeet, toiveet ja käyttäytyminen. Useimmiten tähän voi sisältyy käyttäjätutkimuksen tekeminen kyselyin tai haastatteluin, käyttäjien käyttäytymisen tarkkailu ja suoran palautteen kerääminen käyttäjiltä.
 2. Joustavuus ja sopeutumiskyky:
  Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun prosessin tulee olla joustava ja mukautuva, jotta erilaiset tarpeet ja mieltymykset voidaan ottaa huomioon. Myös suunnittelun lopputuotteena syntyvän tilan tulisi olla monikäyttöinen tai kohtalaisen pienin toimenpitein mukautettavissa toiseen käyttöön. Parhaimmillaan käyttäjät pystyvät itse muokkaamaan tilaa moniin eri käyttötarkoituksiin.
 3. Esteettömyys:
  Käyttäjälähtöinen arkkitehtisuunnittelu tavoittelee esteetöntä ja saavutettavaa tilaa monenlaisille käyttäjäryhmille, kuten lapsille, vanhuksille, liikuntarajoitteisille tai muutoin erityistarpeisille henkilöille. Monesti tämä tarkoittaa tilan fyysisiä ominaisuuksia, kuten ramppeja, hissejä ja esteettömiä wc-tiloja.
 4. Kestävyys:
  Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun tulisi olla kestävää, pyrkiä minimoimaan sen ympäristövaikutukset ja edistää tilojen pitkäaikaista käyttöä. Näitä tavoitteita tukevia osatekijöitä ovat esimerkiksi energiatehokkaat järjestelmät, uusiutuvat ja vähähiiliset materiaalit sekä viheralueet.
 5. Estetiikka:
  Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on myös tuottaa esteettisesti miellyttävää, arkkitehtonisesti korkeatasoista, käyttäjille kutsuvaa ja inspiroivaa ympäristöä. Se huomioi tilasuunnittelussa luonnonvalon, värien ja tekstuurien käytön ja muodonannon.

  Käyttäjälähtöinen suunnittelu asettaa etusijalle tilaa käyttävien ihmisten tarpeet ja mieltymykset huomioiden samalla sekä ekologisen että toiminnallisen kestävyyden, saavutettavuuden ja myös estetiikan tavoitteet.

  Laitila arkkitehdit on kehittänyt palvelumuotoilun keinoja ja työkaluja hyödyntävää käyttäjälähtöistä toimintamallia ja työkalupakkia, jonka avulla koko Laitilan suunnittelutiimi pystyy paremmin työssään huomioimaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tai rakennuksen tulevan käyttäjän tarpeet. Keskeinen työväline on käyttäjälähtöisen suunnittelun ”Pelikirja”, jossa esimerkkien pohjalta opastetaan työkalujen käyttöön. Osaamista ylläpidetään ja kasvatetaan yhteisin sisäisin koulutuksin ja case-esimerkein. Työkalujen käyttöperiaatteet ovat myös tulossa osaksi kaikkien työntekijöiden perehdytystä.


  Lue lisää

  Ajatuksia

  Manu Humppi: Retkeilyrakenteiden suunnittelu Sallan uuteen kansallispuistoon oli retkeilevän arkkitehdin unelmien täyttymys

  Arkkitehti Manu Humppi on suunnitellut Sallan kansallispuiston uudet tuvat ja laavut. Rakenteissa on käytetty puurakentamisen uusia ratkaisuja ja tuotteita perinteisiä oppeja unohtamatta. Inspiraatiota suunnitteluun on haettu nykyarkkitehtuurin lisäksi jopa tuhatvuotisista rakentamisen perinteistä.

  Manu Humppi: Retkeilyrakenteiden suunnittelu Sallan uuteen kansallispuistoon oli retkeilevän arkkitehdin unelmien täyttymys
  Ajatuksia

  Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tiedonhankinta

  Käyttäjälähtöinen suunnittelu on laadullista tutkimusta, jossa kerätään ymmärrystä siitä, minkälaisia odotuksia ja toiveita rakennuksen tulevilla käyttäjillä on. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa käyttäjä osallistetaan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Listasimme blogiimme käyttälähtöisen suunnittelun kuusi vaihetta.

  Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tiedonhankinta
  Ajatuksia

  Innoitusta Asuntomessuilta: Sisustuksen TOP 5 trendit 2023

  Loviisan asuntomessut tarjosi sisustusarkkitehdille herkullisia tilakokemuksia niin materiaalien, kuin tilankäytön ja esimerkiksi akustiikankin osalta. Yleisen sisustuselementtien määrän suhteen, jossa joitain vuosia sitten siirryttiin minimalismista more is more-runsauteen, ollaan hiljalleen palaamassa hieman hillitympään ja rauhallisempaan sisustamiseen.

  Innoitusta Asuntomessuilta: Sisustuksen TOP 5 trendit 2023