Ajatuksia

Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun viisi keskeistä osatekijää

Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on tuottaa tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, jotka vastaavat niitä käyttävien ihmisten tarpeita ja mieltymyksiä. Listasimme blogiimme käyttäjälähtöisen suunnittelun viisi keskeistä osatekijää.

Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on tuottaa tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, jotka vastaavat niitä käyttävien ihmisten tarpeita ja mieltymyksiä. Käyttäjälähtöiseen suunnitteluun perustuvaa omaa toimintamalliamme kehittäessämme tunnistimme käyttäjälähtöisen suunnittelun viisi keskeistä osatekijää, jotka ovat:

 1. Käyttäjien tarpeiden aito ymmärtäminen:
  Käyttäjälähtöisen suunnittelun perustavoite on ymmärtää syvällisesti tilaa käyttävien ihmisten tarpeet, toiveet ja käyttäytyminen. Useimmiten tähän voi sisältyy käyttäjätutkimuksen tekeminen kyselyin tai haastatteluin, käyttäjien käyttäytymisen tarkkailu ja suoran palautteen kerääminen käyttäjiltä.
 2. Joustavuus ja sopeutumiskyky:
  Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun prosessin tulee olla joustava ja mukautuva, jotta erilaiset tarpeet ja mieltymykset voidaan ottaa huomioon. Myös suunnittelun lopputuotteena syntyvän tilan tulisi olla monikäyttöinen tai kohtalaisen pienin toimenpitein mukautettavissa toiseen käyttöön. Parhaimmillaan käyttäjät pystyvät itse muokkaamaan tilaa moniin eri käyttötarkoituksiin.
 3. Esteettömyys:
  Käyttäjälähtöinen arkkitehtisuunnittelu tavoittelee esteetöntä ja saavutettavaa tilaa monenlaisille käyttäjäryhmille, kuten lapsille, vanhuksille, liikuntarajoitteisille tai muutoin erityistarpeisille henkilöille. Monesti tämä tarkoittaa tilan fyysisiä ominaisuuksia, kuten ramppeja, hissejä ja esteettömiä wc-tiloja.
 4. Kestävyys:
  Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun tulisi olla kestävää, pyrkiä minimoimaan sen ympäristövaikutukset ja edistää tilojen pitkäaikaista käyttöä. Näitä tavoitteita tukevia osatekijöitä ovat esimerkiksi energiatehokkaat järjestelmät, uusiutuvat ja vähähiiliset materiaalit sekä viheralueet.
 5. Estetiikka:
  Käyttäjälähtöisen arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on myös tuottaa esteettisesti miellyttävää, arkkitehtonisesti korkeatasoista, käyttäjille kutsuvaa ja inspiroivaa ympäristöä. Se huomioi tilasuunnittelussa luonnonvalon, värien ja tekstuurien käytön ja muodonannon.

  Käyttäjälähtöinen suunnittelu asettaa etusijalle tilaa käyttävien ihmisten tarpeet ja mieltymykset huomioiden samalla sekä ekologisen että toiminnallisen kestävyyden, saavutettavuuden ja myös estetiikan tavoitteet.

  Laitila arkkitehdit on kehittänyt palvelumuotoilun keinoja ja työkaluja hyödyntävää käyttäjälähtöistä toimintamallia ja työkalupakkia, jonka avulla koko Laitilan suunnittelutiimi pystyy paremmin työssään huomioimaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tai rakennuksen tulevan käyttäjän tarpeet. Keskeinen työväline on käyttäjälähtöisen suunnittelun ”Pelikirja”, jossa esimerkkien pohjalta opastetaan työkalujen käyttöön. Osaamista ylläpidetään ja kasvatetaan yhteisin sisäisin koulutuksin ja case-esimerkein. Työkalujen käyttöperiaatteet ovat myös tulossa osaksi kaikkien työntekijöiden perehdytystä.


  Lue lisää

  Ajatuksia

  Allianssimalli rakentamisessa: peruskorjaushanke uudistaa Kouvolan Asuntojen vuokrakohteet

  Allianssimalli on nouseva trendi varsinkin julkisen puolen rakentamisessa. Malli painottaa yhteistyön ja innovatiivisen ongelmanratkaisun merkitystä ja takaa tilaajalle kustannustehokkaan loppuratkaisun. Tässä blogisarjassa seuraamme Kouvolan Asuntojen perusparannushankkeen etenemistä ja jaamme matkan varrella kertyneitä oppeja allianssin toiminnasta.

  Allianssimalli rakentamisessa: peruskorjaushanke uudistaa Kouvolan Asuntojen vuokrakohteet
  Ajatuksia

  Laitila Arkkitehdit mukana kehittämässä Haminan Seurahuoneen korttelia

  Laadimme Haminan Seurahuoneen korttelille Master Planin ja investointistrategian, jonka pohjalta korttelin kehittämistä jatketaan sekä paikallisia yrityksiä, kaupunkilaisia että matkailijoita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Käyttäjälähtöinen hanke alkaa kaikille avoimella kyselytutkimuksella.

  Laitila Arkkitehdit mukana kehittämässä Haminan Seurahuoneen korttelia
  Ajatuksia

  Kotkan Köysikujan merelliset luksuskodit houkuttelevat helppoon arkeen

  Kotkan Hirssaareen valmistuvat uudenlaiset pienkerrostalot tarjoavat korkealaatuista asumista upeissa rantamaisemissa. Köysikuja 4:n asunnoissa yhdistyvät laatu ja helppous siten, että vannoutunut omakotitaloasujakin voi tuntea kiusausta hankkia lisää vapaa-aikaa vaihtamalla uudenlaiseen asumismuotoon.

  Kotkan Köysikujan merelliset luksuskodit houkuttelevat helppoon arkeen